KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 16/7

TEL. /FAX 41–361–36-00

Adres do korespondencji

Kancelaria Notarialna

Zdzisława Kosińska

25-304 Kielce,

ul. Św. Leonarda 16/7

Wejscie od ulicy Wesołej

Kancelaria czynna

Pon. - Pt. 9.00 do 16.30  

Inne terminy spotkań w sprawie czynności notarialnych są możliwe po wcześniejszym ustaleniu. 

Szybki kontakt

tel./fax: +41 361-36-00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Numer konta:

11 1020 2629 0000 9102 0013 2894

zaloguj

WYMAGANE DOKUMENTY

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

 • DZIAŁKA BUDOWLANA - ROLA, NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA:
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
  • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych.
 • LOKAL ODRĘBNY:
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
  • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów i lokali.
 • LOKAL SPÓŁDZIELCZY:
  • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,
  • stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu
 • W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:
  • umowa kredytu,
  • oświadczenie banku,
  • zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek.
 • Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nie wystąpił bądź został uiszczony.
 • AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku):
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
  • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
  • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
  • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego).
 • UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE (np. intercyza): 
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,

  Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania.

 • PRZYDATNE LINKI: 

© 2016 Kancelaria Notarialna Zdzisława Kosińska 

25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 16/7

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.